4.2 Sekvenssitestiprojektin luominen ja muokkaus

Sekvenssitestissä toistetaan toimilaitteilla haluttua ohjaussekvenssiä haluttu toistokertojen määrä. Jokaiselle toimilaitteelle toteutetaan oma ohjaussekvenssi. Ohjaussekvenssi voi olla voima, nopeus, asema tai kiihtyvyys.

Sekvenssitestaus tehdään aina kaikilla koneen akseleilla. Sekvenssin pystyakselina voi olla tuleva voima, nopeus tai asema. Vaaka-akselina on aika sekunteina.

Sekvenssitesti rakennetaan askeleittain. Määrää jokaiselle askeleelle aika, jossa se suoritetaan. Laite pyrkii pääsemään tässä ajassa voimaan, nopeuteen tai asemaan, jonka olet askeleen tavoitteeksi asettanut kyseiselle toimilaitteelle.

Jokaisen sekvenssin askeleen loppupiste ja muutosaika määrätään toimilaite kerrallaan kaikille toimilaitteille.

Varsinaisen testin aikana laite ei yleensä saavuta tarkalleen askeleelle asetettua pystyakselin arvoa. Saavutetulle pystyakselin arvolle asetetaan [siksi] toleranssi prosentteina. Tämä prosentti määrää tarkkuuden, jolla jokaisen sekvenssin askeleen loppuarvon tulee toteutua. Toleranssi on sama kaikille askeleille. Toimilaitteen tulee saavuttaa jokaisen askeleen loppupiste annetun toleranssin rajoissa, muussa tapauksessa testi keskeytyy ja arvot talletetaan tiedostoon.

Sekvenssitesti voidaan keskeyttää missä tahansa vaiheessa ja siihenastiset tulokset tallentuvat tietokantaan.

Sekvenssitestin tulokset kirjataan omin sanoin Huomioita-ikkunaan testin päätyttyä. Ikkunan saa näkyville klikkaamalla muistikirja-ikonia

sekvenssitestiSekvenssitestiä suunnitellessa kaikkien toimilaitteiden sekvenssi näkyy graafisessa kuvaajassa.