2.5 Tiedon kulku ForceProof-sovelluksissa testausprosessin aikana

ForceProof-tietokanta jakaantuu karkeasti asetusarvo– ja tulostauluihin. Asetusarvotaulu sisältää projektin asetusarvokentät, ja tulostaulu tuloskentät.

ForceProofissa tiedon kulku tapahtuu seuraavalla tavalla.

asetusarvot

Testausprojektia luotaessa syötetyt asetusarvot tallennetaan tietokantaan asetusarvotauluun.

Testin ajon aikana senhetkiset avoimena olevan projektin asetusarvot kopioidaan tulostauluun. Tulostaulussa on varsinaisten tulosarvokenttien lisäksi siis kentät myös kaikille asetuaarvoille. Näin testinaikaiset asetusarvot pysyvät tallessa vaikka niitä testin jälkeen muutettaisiin.

asetusarvottulosarvot

(Esimerkkikuvassa alla leuan palautusnopeus kyseiselle testille otetaan muistiin tulostietokantaan).

  Päällekäisyyksien estämiseksi varsinaisten tuloskenttien nimien kanssa, ovat kopioitujen asetusarvojen kentännimet testin tuloksissa muotoa param_asetusarvoKentanNimi, esim param_returnSpeed alla.

  Projektin asetusarvoja voi aina muokata. Asetusarvojen muokkaaminen vaikuttaa suoraan ainoastaan testeihin, jotka tapahtuvat muokkaamisen jälkeen. (Jo tehdyillä testeillä senhetkiset asetusarvot kun ovat tallessa tulostaulussa.)

  On mahdollista konfiguroida ForceProof siten, että myös tiettyjen tuloskenttien (ml. asetusarvokenttien) arvot ovat muokattavissa. Tämä sallii mm.

  • ennen testiä syötettyjen virheellisten kappaleen mittojen korjaamisen
  • testin jälkeen mitattavan kappaleen loppumittapituuden syöttämisen testituloksen yhteyteen.

  Saatavilla olevien tuloskenttien listaaminen

  list89Tuloskentät, jotka ovat saatavilla testin tulostaulussa raportointia varten, löydät Analystistä Tuota raportti -paneelissa tätä ikonia klikkaamalla. Lisätietoja

  2016-10-03-17_35_20-github

  Asetusarvojen lisäksi projekteilla on joitain kenttiä, jotka ovat vain projektien yleisiä kenttiä, eivätkä kopioidu tuloksiin. Näitä kenttiä voi myös käyttää raporttipohjissa. Projektin yleiset kentät ovat:

  • Projektin nimi (projectName)
  • Projektin tekijä (author)
  • Projektin luontipäivämäärä (date)
  • ForceProof Configuressa määritettävät lisäkentät (extraField1, extraField2, jne.)