Tiedon kulku ForceProof-sovelluksissa testausprosessin aikana

ForceProof-tietokanta jakaantuu karkeasti asetusarvo-- (parametrit) ja tulostauluihin. Asetusarvotaulu sisältää projektin asetusarvokentät, ja tulostaulu tuloskentät.

ForceProofissa tiedon kulku tapahtuu seuraavalla tavalla.

Kun projektin asetusarvot tallennetaan, ne tallentuvat asetusarvo-tietokantatauluun.

asetusarvot

Testin käynnistyessä asetusarvot kopioidaan tulosarvojen tietokantatauluun.

Näin varmistetaan, että tietokantaan jäävät talteen senhetkiset asetusarvot, mitkä olivat voimassa testiä ajettaessa.

asetusarvottulosarvot

Asetusarvojen lisäksi projekteilla on joitain kenttiä, jotka ovat vain projektien yleisiä kenttiä, eivätkä kopioidu tuloksiin. Näitä kenttiä voi myös käyttää raporttipohjissa. Projektin yleiset kentät ovat:

  • Projektin nimi (projectName)
  • Projektin tekijä (author)
  • Projektin luontipäivämäärä (date)
  • ForceProof Configuressa määritettävät lisäkentät (extraField1, extraField2, jne.)

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy