CSV-tulostiedostojen automaattinen generointi

Jos kaipaat vientiin lisää joustavuutta, käytä CSV-viennin sijaan Excel-vientiä, jossa voit määrittää tuloksena syntyvän tiedoston sisällön tarkemmin.

Voit myös halutessasi viedä kuvaajan pistedatan.

ForceProof Tester tuottaa tarvittaessa integraatioita (laiteliitäntöjä) varten testin tulosarvot uuteen, tuloskohtaiseen CSV-tiedostoon automaattisesti testin päättyessä.

Lataa esimerkki CSV-tiedostosta, jonka ForceProof Tester tuottaa testin jälkeen: 2016-12-02 10.48.10;11;a;b;c;d.csv

CSV-tiedostoa ei tallenneta, jos käyttäjä testin päätyttyä ilmestyvässä ikkunassa valitsee, että testin tuloksia ei säilytetä.

Testi päättynyt

2. Lokilistauksessa näkyy CSV-tiedoston sijainti, johon tiedosto kirjoitettiin, ja mahdolliset virhetilanteet  

CSV-tiedoston viennin kytkeminen käyttöön

forceproof-calibrateCSV-tiedoston tuottaminen laitetaan päälle ForceProof Configuressa. 2016-12-02-12_42_33-untitled-dark-room

Varmista, että Testeriä käyttävällä Windows-käyttäjällä on kirjoitusoikeudet valitsemaasi hakemistoon. Muutoin tiedostot kirjoitetaan nykyisen käyttäjän dokumentit-hakemistoon polun ForceProof/csv alle.

CSV-tiedoston nimi

2016-12-02-12_42_50-configure-forceproof

Lataa esimerkki CSV-tiedostosta, jonka ForceProof Tester tuottaa testin jälkeen: 2016-12-02 10.48.10;11;a;b;c;d.csv Tiedoston nimessä on ensin aikaleima, sitten puolipisteillä erotettuina seuraavat tiedot. Suluissa esimerkkitiedoston vastaava tieto.

 1. Kappalenumero projektissa (11)
 2. Projektin nimi (a)
 3. Testin tekijä (b)
 4. Lisäkenttä 1 jos olemassa (c)
 5. Lisäkenttä 2 jos olemassa (d)
 6. Lisäkenttä 3 jos olemassa
 7. Lisäkenttä 4 jos olemassa
 8. Lisäkenttä 5 jos olemassa

CSV-tiedoston sisältö

Tiedosto sisältää kolme riviä:

 1. Tiedoston sisällä kentät on erotettu sarkainmerkillä (tab). Merkki, joka erottelee kentät: ”sep=/t”. /t tarkoittaa sarkainta. Tämä rivi auttaa taulukkolaskentaohjelmia avaamaan tiedoston automaattisesti. 
 2. Kenttien nimet
 3. Varsinaiset projektin tiedot ja tulosarvot. Desimaalilukujen desimaalierotin on pilkku , .

Tiedosto sisältää kentät kaikille projektin ominaisuuskentille sekä asetusarvoille (sillä hetkellä, kun testi ajettiin) ja tulosarvoille. Kenttien lukumäärä ja järjestys pysyy tietylle testauskoneelle aina vakiona riippumatta valitusta testityypistä niin kauan kuin testityyppejä ei muuteta. CSV-tiedosto sisältää siis aina saman määrän kenttiä samassa järjestyksessä.

Poissa käytöstä olevien kenttien otsikot ovat CSV-tiedostossa [hakasulkeissa]. Näihin kuuluvat:

 • Kentät, jotka eivät ole nykyisessä valitussa testityypissä käytössä
 • Tietokannan projektilisäkentät, joita käyttäjä ei ole ForceProof Configuressa ottanut käyttöön.

CSV-tiedoston tuottamisen onnistumisen diagnosointi

Mikäli näyttää siltä, ettei CSV-tiedostoa tullut sijaintiin, johon odotit sen tulevan, voit tarkistaa onko generointi tapahtunut ja sen sijainnin ForceProof Testerin lokista.

2016-12-05-15_21_00-tester-forceproof

1. Klikkaa ensin loki näkyviin

2016-12-05-15_23_08-tester-forceproof

2. Lokilistauksessa näkyy CSV-tiedoston sijainti, johon tiedosto kirjoitettiin, ja mahdolliset virhetilanteet

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy