Kalibrointi (Configure)

forceproof-calibrate ForceProof Configurella voit kalibroida koneen toimilaitteiden anturit.

Tärkeää ymmärtää ennen kalibroinnin aloittamista: Jos et ole varma siitä miten kalibrointi tulee toteuttaa, niin älä tee mitään!

Kalibrointitilassa koneen normaalin käytön suojaukset ovat pois käytöstä ja koneelle saa asetettua voimat, jotka saattavat rikkoa koneen.

Ero ruuvi- ja hydraulisen koneen välillä

Hydraulisen koneen nopeus ja voiman muutosnopeus on noin satakertainen ruuvikoneeseen nähden. Hydraulisissa koneissa käytetään tyypillisesti servoventtiilejä.

 • Servoventtiilin aukeamisaika on tilasta kiinni tilaan auki noin 3 millisekuntia.
 • Servoventtiili aukeaa täysin ennen kuin ohjain ehtii reakoida paineen nousuun järjestelmässä. Tästä syystä kalibroinnin aikana pitää olla erityisen varovainen, jottei syntyvät voimat riko voima-antureita.
 • Varsinkin tilanteessa, jossa anturiin ei vaikuta voimaa, täytyy voimaa kasvattaa erityisen varovaisesti.

Jos välykselliseen anturiin aiheutetaan 10kN voima suoraan nollavoimasta, vastaa tilanne suurin piirtein samaa kuin anturiin iskettäisiin 100kg:n lekalla. Hydraulisen koneen voimaohjetta tulisi nostaa hyvin varovaisesti, kerralla alle kymmenen prosenttia voiman suurimmasta arvosta. Nollavoiman läheisyydessä voimaa saa nostaa ainoastaan 1kN:n portaissa.

 • Koneen käyttöönottovaiheessa käytössä olevat anturit konfiguroidaan käyttöön valitsemalla mihin toimilaitteeseen ne on liitetty.
 • Samalla valitaan kullekin anturille, onko anturi ylä- vai alatilassa, tai hienovenymäanturi.

Konfiguroidaksesi anturien sijainnit, valitse Configuren pääikkunassa painike 1. Konfiguroi anturien sijainnit… Configure

Konfiguroi anturien sijainnit

Avatessasi anturien konfiguroinnin, näet vasemmalla anturien listan. Kaksoisklikkaamalla anturien nimiä, voit nimetä antureita milloin tahansa uudelleen. Merkitse myös anturien ylä- ja alarajat kN-yksikössä.

image.png

 

Esimerkin koneessa on Hienovenymäanturi, Voima-anturi 10kN ja Asema-anturi.

Anturien sijainnit

Määrää mille toimilaitteelle kukin anturi kuuluu.

Klikkaamalla ‘Ylätilaan’ –painiketta, voima-anturi voidaan asettaa ylätilaan.

 • Jos koneessa on sekä ylä- että alatila, määritä anturi oikeaan tilaan.
 • Mikäli koneessa on vain yksi tila toimilaitteen alla, lisää anturi alatilaan.
 • Saman anturin voi lisätä tarvittaessa myös molempiin tiloihin, jos koneessa samaa anturia käytetään mittaukseen molemmissa tiloissa.
 • On mahdollista myös, että koneessa on monta toimilaitetta. Tällöin valitse oikealta ylhääldä “Toimilaitteet” kohdasta oikea toimilaite, jolloin voit vasemmalla olevasta listasta lisätä kyseiselle toimilaitteelle anturit oikeisiin tiloihin.

Et voi muokata siirtymäanturin sijaintia.

Kun anturien sijainnit on määrätty, kalibrointi voidaan aloittaa.

Anturien kalibrointi

Valitse anturi, jonka haluat kalibroida. Configure estää toimilaitteiden kalibroinnin kunnes anturien sijainnit on määrätty.

Käynnistä Configuren lisäksi ForceProof Tester. Testeristä näkyy aina järjestelmän nykyinen tulkinta anturien lähettämistä arvoista. Luo uusi staattinen testiprojekti kalibrointia varten, jolloin saat anturien arvot näyttävät LCD-näytöt näkyville.

image

Siirtymä ja kulmakerroin

Kalibrointi aloitetaan selvittämällä oikea Siirtymä ja Kulmakerroin.

image

Aseta vertailuanturi kiinni koneeseen ja vertaa sen arvoa Testerin näyttämään anturin arvoon. Laske näiden perusteella oikeat Siirtymä ja Kulmakerroin. Kun olet syöttänyt arvot, paina “Ota käyttöön siirtymä ja kulmakerroin”, jolloin Tester alkaa näyttämään niiden mukaisia arvoja.

image

Vertaile jälleen anturien arvoja keskenään ja toista menettelyä kunnes anturit näyttävät ala- ja ylärajalla riittävän tarkasti samaa arvoa.

Jos anturien arvot ovat ovat epälineaarisia, eli niiden arvot ylä- ja alarajojen välissä eroavat liikaa toisistaan, niin anturi on linearisoitava.

Anturin linearisointi

Linearisoidaksesi anturi, valitse “Anturi linearisoidaan” –valintalaatikko.

image

Aloittaaksesi linearisoinnin, klikkaa vielä Skaalaus valmis, aloita linearisointi –painiketta. Linearisointiarvojen asettaminen –alue aktivoituu alla.

image

Aja toimilaite ensimmäiseen pisteeseen, jossa anturien välisten arvojen ero on suuri, ja kirjaa ruutuihin Testerin näyttämä arvo ja vertailuanturin arvo.

Lisää vertailupisteitä, kunnes katsot linearisoinnin olevan riittävä.

Paina "Ota käyttöön linearisointitiedot", jolloin Tester alkaa näyttämään linearisointikäyrän mukaisia arvoja.

 • Vertaile jälleen anturien arvoja keskenään, ja toista menettelyä kunnes anturit näyttävät riittävän tarkasti samoja arvoa.
 • Jos antureita ei saa linearisoinnilla näyttämään riittävän samoja arvoja, voit hylätä linearisoinnin ja palata määritymän ja siirtymän ja kulmakertoimen uudelleen. Tällöin olemassaoleva linearisointidata tulee tyhjentää.

© Copyright Scanrobot Oy