Tiedonhallinta ja varmuuskopiointi

Projektitietokanta on ForceProof:n käyttämä paikka käyttäjän luomien tietojen (projektit, testitulokset, testien kuvaajat) tallennukseen. Tiedon säilyttämiseen liittyy erityisiä haasteita:

  • Jos tulosten odotetaan säilyvän pitkiä ajanjaksoja, tietokannassa oleva tieto on varmuuskopioitava.
  • Jos testejä tehdään paljon, tietokoneen jolla ForceProofia käytetään, kiintolevytila saattaa ajan myötä käydä vähiin. Erityisesti testien yksityiskohtainen mittausdata eli kuvaajakäyrien data vie usein paljon tilaa.

ForceProofin projektitietokanta sijaitsee normaalisti käyttäjän hakemistossa, esim. C:/Users/Kayttaja/AppData/Local/Fluxitek/ForceProof.

ForceProof Configuressa voi asettaa tallennuksen myös siten, että kaikki PC:n käyttäjät näkevät ja käyttävät samaa, jaettua testaustietokantaa (asetusarvot ja tulosdata; ks. myös alla otsikko "Muut datatiedostot").

2016-09-27-17_41_42-focus-10-1-copy

Projektitietokannan arkistointi

Arkistoidessa projektitietokanta poistuu testauskäytöstä, eli olemassaolevat projektit eivät enää näy Tester-ohjelmassa. Arkistoinnin tuloksena luotua .fpa-päätteistä tiedostoa voi kuitenkin edelleen tarkastella Analyst-sovelluksessa. Tiedoston ikonia vois myös kaksoisklikata Windowsissa, joka avaa sen sisällön Analyst-sovelluksessa.

2016-09-27-17_46_45-arkistoi-tietokanta

Voit valita tiedoston sijainniksi vaikkapa Windows:n työpöydän, ulkoisen kovalevyn tai muistitikun. Siitä voi myös tarvittaessa ottaa varmuuskopion muualla säilytettäväksi.

Kun tietokanta on arkistoitu, voit halutessasi myös kokonaan poistaa arkistotiedoston. Huomaa, että tietojen palauttaminen on tämän jälkeen mahdotonta.

Kun arkistoit projektitietokannan, ForceProof käynnistyy uudelleen ja käynnistyessään luo uuden tyhjän tietokannan testauskäyttöä varten.

Projektien piilottaminen pois käytöstä

Piilottaaksesi projektin, valitse sovellusvalikosta ”Piilota tai näytä projekteja” Testerissä tai Analystissä. Piilotetut projektit eivät näy Testerin Avaa-ikkunassa, eivätkä Analystin päänäkymässä. Ne voi palauttaa näkyviin samassa ikkunassa. 2016-09-27-17_49_44-piilota-tai-nayta

Muut datatiedostot

Käyttäjän datahakemisto

Täällä, esim. C:/Users/Kayttaja/AppData/Local/Fluxitek/ForceProof , sijaitsee projektitietokannan lisäksi forceproof.ini, johon ForceProof-sovellukset tallentavat käyttäjäkohtaisia tietoja:

  • Kieli, jolla sovelluksia on viimeksi käytetty
  • Sovellusten ikkunnoiden koot
  • Viimeksi avattujen arkistotiedostojen lista Analystissa
  • LCD-näytön Testerissä numeroiden koko ja anturit, joilta tuleva tieto halutaan käyttäjälle näyttää

Lisäksi hakemistossa on lastgraph.svg, joka sisältää Analystin sisäistä käyttöä varten viimeisen kuvaajan kuvan, joka raportoinnissa on tuotettu. (Tämän tiedoston varmuuskopioiminen ei yleensä ole tarpeen.)

Windowsin ohjelmahakemisto

(esim. C:/Program Files (x86)/ForceProof revNNNN-MACHINE_YRITYS, jossa NNNN on asennuspaketin versionumero, ja YRITYS on organisaatiosi yksilöivä tunniste)

Täällä sijaitsevat seuraavat tiedostot, jotka kannattaa varmuuskopioida asennusohjelman lisäksi:

  • ForceProof-asennustiedosto, jonka avulla ForceProofin voi asentaa uudelle koneelle, löytyy ohjelmahakemistosta, hakemistosta _installer.

Windowsin datahakemiso

(esim. C:/ProgramData/ForceProof/maintenance-MACHINE_YRITYS/)

Ennen 2023 nämä tiedot sijaitsivat Windowsin ohjelmahakemistossa.

  • machineConfigSensorDb-MACHINE_YRITYS -muotoinen tiedosto sisältää anturi- ja kalibrointitiedot. Tästä datasta on kopio myös konetta ohjaavalla ohjelmoitavalla logiikalla (PLC), mutta esim. rikkoutumistapauksissa se mahdollisesti täytyy ajaa tästä tietokannasta ForceProof Configure -sovelluksella logiikalle uudestaan.
  • globalSettings.ini sisältää automaattisen CSV-tallennuksen tiedot sekä mahdollisen käyttäjille yhteiskäytössä olevan projektitietokannan tiedot: päällä/pois, ja hakemiston sijainti. Se sisältää myös tiedon ForceProof Configure -sovelluksessa määritellyistä projektien lisäkentistä.
  • machineConfigSensorDb-MACHINE_YRITYS-1.00.fpc Sisältää konekohtaisia asetustietoja.

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy