Sekvenssitestiprojektin luominen ja muokkaus

Sekvenssitestissä toistetaan toimilaitteilla haluttua ohjaussekvenssiä haluttu toistokertojen määrä.

Sekvenssitestaus voidaan tehdä halutuilla koneen akseleilla. Sekvenssitestissä kuvaajan vaaka-akselina on tyypillisesti aika sekunteina. Testissä voidaan kasvattaa voimaa vakionopeudella, tai ajaa nopeutta toimilaitekohtaisesti.

Kuvan sekvenssieditorissa jokaisella askeleella pyritään tavoitevoimaan joko asetetulla aseman kasvunopeudella (mm/s) tai voiman kasvunopeudella (N/s).

Molempiin nopeuskenttiin asetetaan nopeuden arvo. Näistä pienemmällä arvolla ajetaan, ja suurempi nopeusarvo toimii rajana, jota ei ylitetä.

Yksinkertaisen sekvenssin muokkaus

Sekvenssitesti rakennetaan askeleittain. Laite pyrkii pääsemään voimaan, nopeuteen tai asemaan, jonka olet askeleen tavoitteeksi asettanut kyseiselle toimilaitteelle.

Sekvenssitesti voidaan keskeyttää missä tahansa vaiheessa ja siihenastiset tulokset tallentuvat tietokantaan.

Sekvenssitestin tulokset kirjataan omin sanoin Huomioita-ikkunaan testin päätyttyä. Ikkunan saa näkyville klikkaamalla muistikirja-ikonia.

Sekvenssitestiä suunnitellessa kaikkien toimilaitteiden sekvenssi näkyy graafisessa kuvaajassa.

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy