Excel-vienti: Testitulosten vienti taulukkoon

 • Jos haluat vain kaikkien tuloskenttien datan yksinkertaisessa pilkkuerotetussa tekstitiedostossa (CSV) automatisoidusti testin jälkeen, voit kokeilla myös CSV-vientiä.
 • Voit myös halutessasi viedä kuvaajan pistedatan.

Tulosarvojen vieminen Exceliin on yleensä yksinkertaista. Klikkaa vain Vie tulosarvot -toimintoa Testerissä tai Analystissä. Ohjelma hoitaa loput, ja saat Excel-tiedoston, joka sisältää mittaustulokset oikein järjestettynä.

Jos olet kyllästynyt käsittelemään mittausdataa manuaalisesti tai haluat tehostaa tietojesi analysointia, Excel-vientitoiminto on sinulle korvaamaton työkalu.

Voit joko viedä tulokset automaattisesti jokaisen testin jälkeen tai valita manuaalisesti testit, joista tulokset viedään.

Peruskäyttö:

 • Valitse Analystissä yksi tai useampi testitulos
 • Valitse työkalupalkista kohta "Vie tulosarvot"
 • Valitse sijainti, johon haluat Excel-tiedoston (Office Open XML) tallennettavan.

Ennen viennin käyttöä tarvitset Excel-taulukkopohjan. Käyttämällä taulukkopohjaa voit määrittää, miten ja missä muodossa data tulostetaan Exceliin. Taulukon solut, jotka sisältävät prosenttimerkin ja avainsanan (esim. %<projectname>), korvataan ohjelman tuottamilla todellisilla arvoilla.

Voit tehdä viennin samaan Excel-tiedostoon useita kertoja. Tiedostoa ei ylikirjoiteta, vaan valitut testitulokset lisätään Excel-tiedoston loppuun aiempien tallennettujen tulosten alle. Datan vienti tapahtuu sen mukaisesti minkä muotoinen Excel-pohja (template) on vientihetkellä.

Testitulosten automaattinen vienti

Samoin kuin käsin tehtävä Excel-tiedoston vienti, myös automaattinen vienti perustuu Excel-pohjiin. Tämä ominaisuus laitetaan päälle asetuksista tai Configure-ohjelmasta. Voit myös valita pohjien ja tulostiedostojen sijainnin. Kun ominaisuus on päällä, Tester vie automaattisesti testin parametrit ja tulosarvot Excel-taulukkoon jokaisen testin jälkeen.

Joka kerta kun data viedään Excel-taulukkoon, testiloki Tester-ikkunassa näyttää mallitiedoston polun ja nimen sekä tiedoston, johon data on lisätty, polun ja nimen.

Yleensä Tester esittää tallennuskysymys-ikkunan testin jälkeen vahvistaakseen tulosten tallentamisen.

Kun tallennuskysymyksen ikkuna on vielä avoinna, voit painaa Muokkaa-painiketta tulospalneelissa, ja muokata joitain arvoja testin jälkeen. Nämä muutetut arvot tulevat näin vielä Excel-tiedostoon. Jos et halua tallentaa tuloksia, tulosta ei viedä Excel-tiedostoonkaan.

Huom! Jos testin jälkeen näytettävä kysymysikkuna siitä, tallennetaanko tulokset on estetty järjestelmänvalvojasi toimesta, tulokset tallennetaan aina automaattisesti. Tällöin tulosten tallentaminen riippuu vain siitä onko automaattinen vienti käytössä.

Excel-pohjan valmistelu

Jokaisella testityypillä on oma Excel-pohjansa, joka sijaitsee Windows-käyttäjän Asiakirjat\ForceProof -kansiossa. ForceProof lukee tämän pohjan joka kerta, kun tietoja viedään.

Pohja määrittelee solut, joihin tiedot viedään. Pohja sisältää markkereita jotka sisältävät vietävän kentän nimen. Vienti voi sisältää sekä projektitasolla olevia tietoja että testiparametreja ja tuloksia.

Huomioita:

 • Pohjassa olevien solujen tyypin Excelissä tulee olla "Yleinen" (General). Erityisesti tyhjien solujen tyypin tulee olla "Yleinen", muuten muotoilu saattaa mennä sekaisin. Tämä johtuu siitä, että Excelissä tyhjältä näyttävä solu ei aina ole todella tyhjä, ja se voi hämmentää vientialgoritmia.
 • Jos muutat rivien järjestystä pohjassa tai poistaa tai lisää sarakkeita, sinun on siirrettävä vanha tulostiedosto pois paikaltaan ennen uuden vientitoiminnon suorittamista. (Jos automaattinen vienti on päällä, uusi Excel-tulostiedosto luodaan sitten testin jälkeen automaattisesti samalla sijainnilla ja nimellä.) Jos tätä ei huomioida, saman tulostiedoston rivijen muoto voi vaihdella.

Kenttien nimet pohjassa käytettäväksi

Se, mitkä varsinaiset Excel-pohjan kenttien nimet ovat, riippuu siitä mihin mittaustarkoitukseen ForceProof-mittauslaitteesi on suunniteltu.

Täsmälliset kenttien nimet löytyvät ForceProof Tester -sovelluksen Tulokset-välilehdeltä. Vie hiiri kentän nimen päälle ja pidä hiirtä paikallaan, kunnes kentän nimi ilmestyy.

Kenttien nimet löytyvät myös Uusi projekti (tai parametrien muokkaus) -ikkunan ensimmäiseltä sivulta, linkkiä "Näytä projekti- ja kappaletypin kuvaajat ja raporttikentät" klikkaamalla.

Tietokentät, joiden arvo vaihtelee testituloksen mukaan

Viennillä on kaksi tilaa: Yksinkertainen rivi riviltä -vienti ja edistynyt vienti. Yksinkertaisessa viennissä jokaista tulostietoa vastaa Excel-tiedostossa yksi rivi, ja riveille voidaan tuoda halutut tiedot halutussa järjestyksessä.

Edistyneessä tilassa voidaan tuoda tulostiedoston riville vain tietyt arvot, jotka muuttuvat, ja yksi rivi voi kattaa montakin testitulosta. Arvot voivat siis muodostaa niinsanotun hierarkian: vasta kun "ylemmän hierarkiatason" arvo muuttuu, hypätään seuraavalle riville. Muutoin lisätään "alemman tason" arvoja rinnakkain samalle riville, täyttäen riviä oikealta vasemmalle.

Oletuksena käytössä on yksinkertainen tila.

Yksinkertaisen tilan esimerkki

Yksinkertaisessa tilassa voit valita Excel-pohjassa sen, mitä kenttiä Excel-tulostiedostoon tulee ja mihin sarakkeeseen.

Yksinkertaisen tilan pohja voi näyttää tältä:

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima Kimmokerroin Hajoamispiste
%<projectname> %<date> %<objecttype> %<maxforce> %<elasticity> %<breakingpoint>

Tämän pohjalta saatava data:

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima Kimmokerroin Hajoamispiste
Projekti1 2022-01-01 A 5000 0.75 250
Projekti1 2022-01-01 B 4500 0.70 230
Projekti2 2022-01-02 A 5200 0.76 260
Projekti2 2022-01-02 B 4600 0.71 240

Edistyneen viennin esimerkki

Edistyneen tilan saat päälle laittamalla pohjatiedostoon markkerin jossa on primarykey -attribuutti, esim. %<productiondate level=1 levelheight=2 primarykey>

Seuraavan muotoinen Excel-tiedosto on esimerkki edistyneestä pohjasta.

Selitykset kentille:

 • projectname: Projektin nimi. Tämä on tasolla 0, eli se tulostetaan joka tapauksessa rivin alkuun.
 • date: Testin päivämäärä. Tämä on ensimmäisen tason avainkenttä (primarykey, level=1). Jos tämä muuttuu, hypätään kaksi riviä eteenpäin.
 • objecttype: Kappaleen tyyppi (A tai B). Tämä on toisen tason avainkenttä (primarykey, level=2). Jos päivämäärä pysyy samana, mutta tämä muuttuu, siirrytään yksi rivi eteenpäin.
 • maxforce, elasticity, breakingpoint: Näitä arvoja tulostetaan dynaamisesti olemassa olevalle riville sarakkeisiin 5-10, 11-16 ja 17-22. Nämä ovat kolmannen tason kenttiä. Jos näitä arvoja on rivillä jo viisi, siirrytään seuraavalle riville.
Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima
Kimmokerroin
Hajoamispiste
%<projectname level=1> %<date level=1 levelheight=2 primarykey> %<objecttype level=2 primarykey> %<maxforce level=3>
%<elasticity level=3>
%<breakingpoint level=3>%<maxforce level=3>
%<elasticity level=3>
%<breakingpoint level=3>

Tämä tuottaa seuraavia tuloksia. Käydään tiedoston täyttyminen läpi piste pisteeltä, jotta toimintalogiikka tulee näkyväksi:

Askel 1: Projektin tiedot

Taulukon ensimmäiselle riville tulostetaan projektin nimi, päivämäärä ja ensimmäisen testin tulokset.

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima
Kimmokerroin
Hajoamispiste
Projekti 1 13.9.2023 A 500
0.8
300

Askel 2: Päivämäärä muuttuu

Jos päivämäärä muuttuu, hypätään kaksi riviä eteenpäin, koska pohjassa date-markkerissa on ominaisuus primarykey ja ominaisuus levelheight=2. Tulostetaan uudet tiedot riville 3: lisätään ylempien tasojen tiedot uudelleen ja lisäksi nyt lisättävän tuloksen uudet tiedot.

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima
Kimmokerroin
Hajoamispiste
Projekti 1 13.9.2023 A 500
0.8
300
                               
Projekti 1 14.9.2023 A 505
0.81
305

Askel 3: Kappaleen tyyppi muuttuu

Jos päivämäärä ei muutu, mutta kappaleen tyyppi muuttuu, siirrytään seuraavalle riville ja lisätään tason 2 tiedot uudelleen ja lisäksi nyt lisättävän tuloksen uudet tiedot. Kappaleen tyypin muuttuminen vaikuttaa siihen, mille riville tieto tulostetaan, koska primarykey ominaisuus on asetettu objecttype-tagiin.

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima
Kimmokerroin
Hajoamispiste
Projekti 1 13.9.2023 A 500
0.8
300
Projekti 1 14.9.2023 B 600
0.9
400

Askel 4: Arvot lisätään samalle riville

Jos päivämäärä ja tyyppi eivät muutu, lisätään uudet tulosarvot samalle riville. Tämä jatkuu, kunnes yhdellä rivillä on 5 kpl arvoja kullekin mittatulokselle.

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima
Kimmokerroin
Hajoamispiste
Projekti 1 13.9.2023 A 500 5050.8 0.82300 310

Askel 5: Rivi täyttyy

Kun yhdellä rivillä on jo 5 kpl arvoja kullekin mittatulokselle, siirrytään seuraavalle riville (riippumatta päivämäärästä ja tyypistä) ja aloitetaan tulostaminen uudestaan.

Projektin Nimi Päivämäärä Tyyppi Maksimivoima
Kimmokerroin
Hajoamispiste
Projekti 1 13.9.2023 A 500 505 503 504 502 505 0.8 0.82 0.83 0.825 0.83 0.826 300 310 303 311 340 314
Projekti 1 13.9.2023 A 523
0.824
334

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy